Περικλής Γιδαράκος

Ο Περικλής Γιδαράκος είναι ένας μάχιμος δικηγόρος που δίνει καθημερινά μάχες για την προάσπιση των συμφερόντων των πελατών του.

Βιογραφικό του Περικλής Γιδαράκος'

Βασιλική Αμοιρίδου

Η Βασιλική Αμοιρίδου είναι δικηγόρος Θεσαλλονίκης